KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht? Meld het ons!

De medewerkers van Randstad Jurist MKB proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van de dienstverlening van Randstad Jurist MKB of naar aanleiding van een gedraging van een van onze medewerkers, blijf hier dan niet mee rondlopen. Maak uw klacht bekend in een (telefoon)gesprek met ons, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

U kunt uw klacht ook schriftelijk melden via het onderstaande formulier. Indien u ons benadert met een schriftelijke klacht, wordt uw klacht doorgeleid naar de heer E. Emre, die binnen het kantoor optreedt als klachtenfunctionaris. Zorg ervoor dat het formulier duidelijk en volledig is ingevuld.

U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging en een uitleg over het verdere verloop van de procedure. Binnen vier weken zal een beslissing worden genomen op uw klacht nadat overleg is gevoerd met u en de desbetreffende medewerker. Als u niet tevreden bent over de beslissing van onze klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.

Randstad Jurist MKB hanteert de wettelijke regels rondom privacy en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie om. Klachten langer dan een jaar geleden worden niet meer in behandeling genomen, tenzij aannemelijk is dat uw klacht redelijkerwijs niet binnen een jaar kan worden ingediend.