Onrechtmatige daad

Op verschillende wijzen kan een verplichting tot het voldoen van schadevergoeding ontstaan. De meest voorkomende en bekende zijn de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid.

Uit artikel 6:162 BW volgt de definitie van een onrechtmatige gedraging. Een gedraging is in de volgende gevallen onrechtmatig:

inbreuk op het recht van een ander;

handelen in strijd met een wettelijke plicht;

handelen in strijd met het ongeschreven recht.

Door het plegen van een onrechtmatige daad komt een verbintenis tot stand tussen de veroorzaker en de slachtoffer. De veroorzaker is verplicht om schade te vergoeden aan de slachtoffer.

Lisa loopt door een antiekwinkel. Door een zwaai met haar rugtas valt een dure vaas in stukken op de grond. De schade bedraagt € 4500,-. Uiteraard was er geen opzet in het spel. Maar wie draagt de schade? Tussen Lisa en de antiekwinkel ontstaat er een verbintenis vanwege het toedoen van Lisa. Lisa heeft schade aangericht die zij aan de antiekwinkel moet betalen. Daar heeft de antiekwinkel immers recht op.

Indien een gedraging onrechtmatig is, betekent dit nog niet dat de veroorzaker ook meteen aansprakelijk is voor de schade. Artikel 6:162 BW stelt hieraan drie voorwaarden:

toerekenbaarheid;

causaal verband;

schade.

Een bijkomende voorwaarde is het relativiteitsbeginsel. Artikel 6:163 BW geeft een uitgebreide definitie van dit beginsel

Toerekenbaarheid

De daad moet aan de veroorzaker kunnen worden toegerekend. Een daad kan aan de veroorzaker worden toegerekend als het voor rekening van de veroorzaker kan komen te staan. Dit is het geval wanneer de daad te wijten is aan zijn schuld of wanneer de daad onder zijn risico valt. De veroorzaker is bijvoorbeeld onzorgvuldig geweest, zoals Lisa die in de bovenstaande casus met haar rugzak de vaas omstoot. Zij deed het niet met opzet, maar zij was wel onoplettend.

Causaal verband

Causaal verband houdt in dat de schade een direct gevolg moet zijn van de onrechtmatige gedraging. Er moet een causaal verband bestaan tussen de daad en de schade. Hiervan was sprake in het voorbeeld van Lisa die in de winkel de vaas omstoot. De schade is een direct gevolg van het omstoten.

Schade

Schade is het derde criterium om schadevergoeding te krijgen. Er moet dus schade zijn geleden. De schade kan bestaan uit vermogensschade (kapotte vaas) of immateriële schade (pijn en verdriet).

Voor de berekening van schadevergoeding wordt niet alleen de schade door verlies meegerekend, maar ook de schade door gemiste winst.

Relativiteitsbeginsel

Het relativiteitsbeginsel houdt in dat de veroorzaker slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade, indien hij een norm heeft geschonden die het getroffen belang van het slachtoffer beschermt.

Contact

Wanneer u schadevergoeding wilt eisen van de tegenpartij, of de tegenpartij schadevergoeding wilt eisen van u, is het raadzaam om een jurist in te schakelen. Onze juristen kunnen u hierin bijstaan. U kunt met ons altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen. Bel ons op nummer 088 – 808 78 79 of mail ons via info@juristmkb.nl.