Contractenrecht

Als ondernemer krijgt u altijd te maken met het sluiten van contracten of overeenkomsten. Contractenrecht of overeenkomstenrecht valt onder verbintenissenrecht. Dit rechtsgebied regelt onder andere de totstandkoming van overeenkomsten, de rechten en plichten die uit een contract voortvloeien en de gevolgen die verbonden zijn aan de niet-nakoming van het contract.

U neemt voor € 18.000,- de bedrijfswagen over van De Herk die zijn zaak heeft beëindigd. Bij de eerste grote beurt in de garage blijkt, dat de bedrijfswagen verschillende gebreken vertoont door een ongeluk. Na dit ongeluk is de wagen zelfs total loss verklaard. Als u dat had geweten, had u de wagen niet gekocht. U vindt dat De Herk u op de verkeerde been heeft gezet, en wilt de overeenkomst vernietigen.

Het is cruciaal dat de inhoud van deze contracten correct en volledig is, om in de toekomst onduidelijkheden en discussies te vermijden. Bij ons kunt u zowel terecht bij het opstellen van contracten alswel wanneer zich een geschil voordoet over de niet-nakoming of uitleg van een contract.

Randstad Jurist MKB adviseert en begeleidt u onder meer met betrekking tot de volgende rechtsgebieden:

  • Koopovereenkomst;
  • Samenwerkingsovereenkomst;
  • Opdrachtovereenkomst;
  • Arbeidsovereenkomst;
  • Algemene voorwaarden;
  • Wanprestatie en schadevergoeding.

Wilt u meer weten over het contractenrecht of overeenkomstrecht? Bel ons op nummer 088 – 808 78 79 of mail ons via info@juristmkb.nl.