Letselschade

Letselschade is altijd vervelend. Als u een eigen bedrijf met personeel of een eenmanszaak heeft, spelen er bij letselschade ook zakelijke belangen mee. Een werkgever kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor de (letsel)schade die een ondergeschikte lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

U kunt als werkgever niet ten alle tijde aansprakelijk worden gesteld, omdat de ondergeschikte eigen schuld kan hebben bij het ontstaan van de schade of omdat de schade simpelweg voor rekening van de ondergeschikte kan komen. Bovendien zijn er allerlei vereisten waaraan moet worden voldaan om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen.

Bent u als werkgever verzeild geraakt in een dergelijk conflict? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Bel ons op nummer 088 – 808 78 79  of mail ons via info@juristmkb.nl.