Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van uw organisatie. Ondernemingsrecht is het rechtsgebied waar iedere ondernemer wel mee te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft.

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, met name financiële risico’s. Of en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn privévermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van zijn onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Ook als uw onderneming al een aantal jaren bestaat is het belangrijk uw risico’s te evalueren en te bezien of uw rechtsvorm nog wel de meest passende is.

Onze juristen hebben de juiste expertise in huis om u bij te staan bij de opzet van een ondernemingsstructuur, de begeleiding van een transactie, het aansprakelijk stellen van een contractpartij of een complexe procedure bij de Ondernemingskamer.

Met doeltreffende oplossingen helpen onze juristen u om uw onderneming tot een succes te maken en daarnaast de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Bent u op zoek naar een ervaren jurist ondernemingsrecht? Bel ons dan vrijblijvend op nummer 088 – 808 78 79 of mail ons via info@juristmkb.nl.