Faillissementsrecht

Als u geconfronteerd wordt met een dreigend faillissement en u twijfels heeft met betrekking tot de overlevingskansen van uw onderneming, dan is het verstandig om gebruik te maken van deskundig advies. Onze ervaren juristen kunnen u op weg helpen om uw onderneming drijvende te houden en, (mocht het zo ver zijn) u begeleiden bij de sanering, doorstart en faillissement van uw onderneming.

Faillissement

Een faillissement is een beslag op het totale vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeiser. Faillissement kan alleen worden aangevraagd als er minimaal twee schulden en twee schuldeisers zijn en wanneer de failliet stopt met het betalen van zijn schulden. In juridische vaktaal wordt er dan gezegd dat ‘de schuldenaar is opgehouden te betalen’.

Een faillissement kan worden aangevraagd door de schuldeiser, maar ook door het Openbaar Ministerie. De rechter spreekt het faillissement uit, waardoor de failliet zelf door de faillietverklaring beschikkingsonbevoegd wordt. In het vonnis van de rechter wordt ook een curator benoemd. Een curator beheert de boedel van de failliet. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en controleert of de belangen van de schuldeisers en failliet zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

Surseance van betaling

Een schuldenaar kan tijdelijk krap bij de kas zitten, waardoor hij zijn schuldeisers niet kan betalen. In dat geval kan hij de rechtbank een surseance van betaling vragen. Dit betekent dat er uitstel van betaling wordt gevraagd, met (meestal) de bedoeling om faillissement te voorkomen. Als de rechtbank het verzoek tot surseance inwilligt, krijgt de schuldenaar meer tijd om de schuldeisers te betalen.

Gedurende de periode dat de schuldenaar surseance van betaling krijgt, kunnen zijn schuldeisers hem niet dwingen om het verschuldigde bedrag te betalen. Evenmin kan er beslag worden gelegd op de goederen van de schuldenaar. In het vonnis van de rechtbank wordt ook een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder beheert samen met de schuldenaar zijn vermogen. Een surseance van betaling kan verleend worden voor een periode van maximaal anderhalf jaar. Dit kan telkens met anderhalf jaar verlengd worden.

Doorstart na faillissement

In deze procedure worden de activa middels een activa transitie van de curator gekocht. Dit betekent dat de activa wordt gekocht van de koopprijs uit de failliete rechtspersoon en overgeheveld wordt naar een andere rechtspersoon. De schulden blijven dan achter bij de failliete rechtspersoon. De schuldeisers kunnen zich in beginsel niet verhalen op deze overgenomen onderdelen.

Hoe kan Randstad Jurist MKB u helpen?

Randstad Jurist MKB heeft een team van ervaren deskundigen die het faillissementsproces bij uitstek kennen. Neem geheel vrijblijvend contact op met ons. Wij zijn u graag van dienst. Bel ons op nummer 088 – 808 78 79 of mail ons via info@juristmkb.nl.