Bestuursrecht

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid? Is uw aanvraag niet gehonoreerd? Heeft u onterecht een boete gekregen? Wilt u een vergunning of subsidie aanvragen of ben u van mening dat u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie? Met betrekking tot dergelijke vraagstukken staan onze juristen u van harte bij.

Als ondernemer komt u gevraagd en ongevraagd in aanraking met de overheid. Randstad Jurist MKB heeft ruime ervaring in bestuursrechtelijke zaken. Het bestuursrecht is een breed en complex rechtsgebied doordat het aantal bestuursrechtelijke wetten omvangrijk zijn. Wij kunnen u adviseren over de inschatting van de kansen in een bezwaar- en beroepsprocedure en u bijstaan in rechterlijke procedures.

Aan de hand van de aard van uw juridische kwestie wordt in overleg met u een doelgericht behandelplan opgemaakt. Op basis daarvan stellen wij een strategie vast, waarbij de focus ligt op het maximaal te behalen resultaat. Vanaf dat moment zijn uw zorgen onze strijd.

Heeft u een vraag die u wilt voorleggen aan onze juristen? Wij zijn u graag van dienst! Bel ons op nummer 088 – 808 78 79 of mail ons via info@juristmkb.nl.