Logo

          

 • 'Juridische oplossingen op maat voor een gunstig tarief'

 • 'Tijdig en juist juridisch advies vooraf voorkomt vaak procedures en ellende achteraf'

 • 'Intercultureel, deskundig en praktisch juridisch advies'

Welkom

Welkom bij Jurist MKB, het antwoord op al uw juridische vragen. Wij bieden specialistische juridische kennis, zowel voor particulieren als voor ondernemers, tegen een betaalbaar tarief.

Algemene Introductie

Denkt u juridisch advies goed te kunnen gebruiken, maar u wilt niet direct een dure advocaat of adviesbureau inschakelen? Dan kunt u rekenen op de juristen van Jurist MKB. Jurist MKB heeft tot doel het toegankelijk maken van recht voor iedereen, zowel voor particulier als bedrijf en alles wat daar tussenin zit.
Onze juristen hebben optimale begeleiding en een persoonlijke band met de klant hoog in het vaandel staan.


Lees meer

Werkwijze

Jurist MKB helpt u helderheid te verschaffen in ingewikkelde juridische kwesties. Zij zoeken voor u tot op de bodem uit wat u met bepaalde juridische vraagstukken aan moet. Vervolgens brengen zij op basis hiervan een advies uit. Het advies dat zij geven, is een oplossing voor uw juridisch probleem of een vooronderzoek waarmee u verdere stappen kunt ondernemen. Op deze manier krijgt u inzicht in de juridische haalbaarheid van uw wensen. Zo kunt u beslissen om te gaan procederen of juist niet.

Lees meer

Contact Ons

Als u van advies voorzien wilt worden door onze ervaren en deskundige juristen kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen. Tevens zijn wij bereikbaar op de volgende bezoekadressen.

Voor online advies van een van onze juristen kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier. Onze juristen zullen u verzoek binnen 24 uur beantwoorden.

Lees meer

Over ons

Jurist MKB is een jong, dynamisch juridisch adviesbureau dat juridisch advies aanbiedt tegen een betaalbare prijs.

Denkt u juridisch advies goed te kunnen gebruiken, maar u wilt niet direct een dure advocaat of adviesbureau inschakelen? Dan kunt u rekenen op de juristen van Jurist MKB. Jurist MKB heeft tot doel het toegankelijk maken van recht voor iedereen, zowel voor particulier als bedrijf en alles wat daar tussenin zit. Onze juristen hebben optimale begeleiding en een persoonlijke band met de klant hoog in het vaandel staan.

Immers, vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en problemen vermeden. Wacht hierdoor niet te lang met het inschakelen van één van onze juristen. Zij kunnen veel voor u realiseren door u op voorhand goed te adviseren. Op basis van hun gespecialiseerde kennis en ervaring reiken zij eerlijke en juridisch correcte antwoorden op uw vragen aan.

Jurist MKB is een jong en dynamisch juridisch adviesbureau dat juridisch advies aanbiedt tegen een betaalbaar tarief. Wij staan zowel particulieren als kleine tot middelgrote ondernemingen bij. Bij ons wordt u bijgestaan door vakbekwame juristen met een frisse kijk op uw juridische vraagstukken. Door middel van een oriënterend gesprek, zullen zij in overleg met u de vervolgstappen bepalen om voor u een maximaal resultaat te behalen.

Onze juristen vinden het belangrijk om juridische zaken begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Immers, tijdig juist juridisch advies vooraf voorkomt vaak procedures en ellende achteraf. Onze juristen doen gedegen onderzoek naar uw problemen en zullen in alle gevallen naar een gepaste oplossing zoeken. U bent hierbij niet gebonden aan abonnementen en hoeft u niet te beschikken over een rechtsbijstandsverzekering.

Bent u particulier?

Hoogwaardige juridische dienstverlening voor particulieren, persoonlijke bejegening en een grote betrokkenheid tegen een scherp tarief.

Bent u particulier?

Heeft u ruzie met de buren? Heeft u problemen met de woningstichting of uw huisbaas? Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking van de gemeente, de sociale dienst of het UWV WERKbedrijf? Bent u ontslagen of wordt uw loon niet betaald? Bent u het niet eens met een verkeersboete? Voldoet uw nieuwe aankoop niet aan uw wensen? Voelt u zich opgelicht? Neem dan vrijblijvend contact op met Randstad Legal Office. Wij bieden niet alleen oplossingen in het geval u een juridisch probleem heeft. Vaak is het zinvol om al in een voortraject advies in te winnen om juridische problemen te voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Als particulier wordt u tegenwoordig al vrij snel geconfronteerd met juridische problemen. Over het algemeen zijn dergelijke problemen met een gesprek goed op te lossen. Toch komt het voor dat u als particulier in een situatie verzeild bent geraakt, waar u op dat moment niet zo snel een juridische antwoord op kunt krijgen of vinden. Dan kunt u terecht bij Jurist MKB voor juridisch advies. Wij kunnen u op verschillende terreinen van dienst zijn. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen onze juristen uw vragen in kaart en beoordelen ze welke verdere stappen u moet nemen. Uiteraard staan vertrouwen, kwaliteit en zorgvuldigheid alsmede een duidelijke informatievoorziening bij ons hoog in het vaandel. U kunt uw zaak met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

Kortom, bij Jurist MKB bent u altijd aan het juiste adres! Heeft u een vraag die u wilt voorleggen aan onze juristen? Wilt u meer informatie over ons? Wij zijn u graag van dienst! Neem de proef op de som en stuur een e-mail naar info@juristmkb.nl. Wij staan voor u klaar!

Arbeidsrecht

Dreigend ontslag? Problemen met uw salaris? Conflict met uw werkgever over ziekte? In dergelijke situaties is het zaak om snel te handelen om erger te voorkomen en u bij te laten staan door iemand met kennis van zaken en die uw belangen voorop stelt. U staat er gelukkig niet alleen voor: onze juristen hebben jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en gaan voor u op zoek naar de beste oplossing.

Voor onderstaande en verdere vragen en zaken kunt u bij ons terecht:

 • Ben ik terecht ontslagen?;
 • Ik ben ziek, heb ik recht op loon?;
 • Wanneer krijg ik een overeenkomt voor onbepaalde tijd?;
 • Hoelang mag mijn een proeftijd maximaal zijn?;
 • Vragen over uw arbeidsovereenkomst;
 • Een second opinion;
 • Onderhandelingen in ontslagzaken of arbeidsconflicten;
 • Procederen bij de rechter of het UWV WERKbedrijf;
 • Vastlegging en afronding van de afspraken over ontslag;
 • Opstellen en controleren van overeenkomsten etc.
 • Huurrecht

  Het huurrecht kent talloze dwingendrechtelijke bepalingen. Daardoor kan er over het algemeen van de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder niet volledig worden afgeweken. De wetgever heeft namelijk getracht in bepaalde gevallen de huurder te beschermen, bijvoorbeeld door huurbescherming, en in andere gevallen de verhuurder te beschermen, bijvoorbeeld in geval van overmatige overlast. Partijen zijn niet altijd op de hoogte van deze bepalingen bij het sluiten van een huurovereenkomst. Het gevolg kan zijn dat er afspraken worden gemaakt, die juridisch niet correct zijn. Daarbij komt dat de regelgeving voor woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte onderling sterk afwijkt.

  Over het algemeen is de huurder beter beschermd omdat de verhuurder over het algemeen een professionele uitbater is. Een professionele uitbater dient op de hoogte te zijn van de regels en het voorbeeld te geven. Het is daarom voor een verhuurder een must om te zorgen dat de procedures bij het aangaan van de huurovereenkomst juridisch goed zijn.

  Het is voor zowel de huurder als de verhuurder van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten van huurovereenkomsten.

  Voor onderstaande en verdere zaken kunt u bij ons terecht:

 • Het opstellen of controleren van contracten;
 • Het voeren van een buitengerechtelijke procedure; 
 • Het voeren van een gerechtelijke procedure etc.
 • Consumentenrecht

  Het consumentenrecht dient ter bescherming van de consument. Hiervoor zijn specifieke regelingen opgenomen in de wet. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken, bewust of onbewust. Denkt u maar eens aan de koop van een fiets, een auto, een huis of het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Onze juristen staan consumenten bij als ondernemers de regels van het consumentenrecht niet zo nauw lijken te nemen.

  Aan vele consumentenovereenkomsten liggen algemene voorwaarden ten grondslag. En aan deze voorwaarden bent u al snel gebonden. Bij ondertekening of aanvaarding op andere wijze, waarbij alleen is vermeld dat er algemene voorwaarden zijn, ook al heeft u geen kennis hiervan kunnen nemen, heeft u de voorwaarden wel aanvaard. 

  Koop is de overeenkomst waarbij de één zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Bijzonder bescherming heeft de consument, die steeds een natuurlijk persoon, en particulier, is. Van groot belang is het conformiteitvereiste: de afgeleverde zaak moet voor de koper het nut hebben dat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

  Het gaat daarbij wel om het normale gebruik. U kunt dus niet verwachten dat een normaal horloge diepzeeduiken overleeft. De consument wordt bijzonder beschermd tegen schade die het gevolg is van een veiligheidsgebrek waardoor de zaak niet beantwoordde aan de overeenkomst. Denkt u een aan ontploffende colafles. In beginsel is dan de producent aansprakelijk maar hierop is een aantal uitzonderingen, waardoor de verkoper aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade:

  1. als de verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen;
  2. als de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd;
  3. als de schade geen letselschade is, maar dus alleen materiële schade.

  Wil de consument beschermd worden bij de koop van een onroerende zaak, dan moet het steeds gaan om een tot eigen bewoning bestemde onroerende zaak. Dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. Er wordt dan een zogenaamde ‘voorlopige koopovereenkomst’ opgesteld. De koper heeft dan nog 3 dagen de tijd om alsnog van de koop af te zien, zonder opgave van reden.
  Zoals hierboven al aangegeven: het consumentenrecht is heel breed. Heeft u vragen neem dan contact met ons op voor advies.

  Sociaal zekerheidsrecht

  Het sociaal zekerheidsrecht regelt op de eerste plaats de financiële voorzieningen voor werknemers die door ziekte niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken en voor de werknemers die werkloos zijn geraakt. Daarnaast strekt het sociaal zekerheidsrecht zich onder andere uit tot de (jong)gehandicapten en ouderen, die eveneens aanspraak kunnen maken op een uitkering of andere voorziening. Ook dient gedacht te worden aan een eventuele aanspraak op een uitkering in de zin van de Wet Werk en Bijstand (bijstandsuitkering). Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen dus zaken die onder meer betrekking hebben op:

 • Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voorheen de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Ziektewet (Zw);
 • Werkloosheidswet (WW) en
 • Wet Werk en Bijstand (WWB).

 • Nederland kent een uitgebreid stelsel op het gebied van de sociale zekerheid, een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is door wetswijzigingen. Hierdoor is het van belang dat u wordt bijgestaan door een deskundig rechtshulpverlener. Indien u in aanmerking komt met het sociaal zekerheidsrecht, dan bieden wij deskundige en betrokken rechtshulp. Neem snel contact op met één van onze juristen.

  Schuldhulpverlening

  Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat u uw rekeningen niet meer kunt bepalen. Of dat u schulden heeft opgebouwd die u moeilijk of zelfs niet meer kunt afbetalen. Als u het overzicht op uw administratie bent kwijtgeraakt, is goede hulp noodzakekijk. Om te voorkomen dat de problemen nog groter worden, helpen onze juristen u om weer orde op de zaken te stellen en vooral ook om rust te creëren.

  Samen met u bekijken onze juristen hoe uw financiële situatie op dit moment is en wat u eventueel kunt veranderen. U krijgt een duidelijk advies hoe u de balans kunt herstellen tussen uw inkomsten en uitgaven. Indien u als particulier aanzienlijke schulden heeft en het lukt niet om met uw schuldeisers uitstel van betaling of een betalingsregeling te treffen, dan is het verstandig om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Er kan dan een inventarisatie worden gemaakt van uw financiële situatie en mogelijk kan er een minnelijke regeling met uw schuldeisers worden getroffen door het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord of een schuldbemiddeling.

  Voorbeelden van onze diensten:
 • Schuldbemiddeling;
 • Budgetbegeleiding;
 • Budgetbeheer;
 • Bewindsvoering etc.
 • Letselschade particulier

  Een ongeluk zit in een klein hoekje. U kunt door verschillende manieren te maken krijgen met lichamelijk letsel: door een geweldsmisdrijf, door een medische fout, op het werk, door een verkeersongeval, door een schadelijk product of door een onrechtmatige daad. Naast de mogelijkheid om de dader strafrechtelijk te vervolgen kunt u als benadeelde partij verhaal zoeken. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om zowel materiële als immateriële schade te verhalen op de veroorzaker. Immateriële schade (smartengeld) is de vergoeding voor verlies aan levensvreugde, pijn, verdriet en ernst van het letsel en de invloed die dit heeft op uw leven. Bij materiële schade moet u denken aan zaakschade, verlies aan arbeidsvermogen, kosten van huishoudelijke hulp, kosten van ziekenhuisopname, medische kosten en dergelijke.

  Jurist MKB biedt daarnaast rechtshulp aan ongevalsslachtoffers die hun schade willen verhalen op de aansprakelijke partij. Daarvoor hebben wij alle expertise in huis.

  Bent u ondernemer?

  Hoogwaardige juridische dienstverlening voor ondernemers, persoonlijke bejegening en een grote betrokkenheid tegen een scherp tarief.

  Bent u ondernemer

  Zowel bij het starten als bij het runnen van een eigen onderneming komt meer kijken dan verwacht, vooral op het juridisch gebied. U kunt hierbij denken aan een slepend zakelijk geschil met uw leverancier over een contract, een probleem met een medewerker of een klant die niet betaalt. Het zijn allemaal risico's die u als ondernemer oploopt. Uiteraard wilt geen enkele ondernemer zijn bedrijf onnodig risico laten lopen. Daarom ondersteunt Jurist MKB u daar graag bij en biedt u als ondernemer een breed scala aan juridische diensten tegen een reëel tarief.

  Jurist MKB is dé juridische dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. Midden- en klein bedrijven vormen het grootste gedeelte van de Nederlandse bedrijven en dus ook de Nederlandse economie. Niettemin moeten bedrijven zich aan een hoop wettelijke regels houden. Doet een bedrijf dit niet, dan kan het een bedrijf zwaar komen te staan. Een jurist voor een midden- en klein bedrijf is dus vaak geen overbodige luxe.

  Wij helpen ondernemers met al hun juridische zaken. Jurist MKB biedt één laagdrempelig loket voor alle mogelijke juridische dienstverlening. Wij beantwoorden direct uw vraag of gaan voor u aan de slag met uw juridische kwesties. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een ontslagprocedure, het opstellen van contracten of algemene voorwaarden en het incasseren van vorderingen et cetera.

  Wij werken samen met verschillende brancheorganisaties en staan de daarbij aangesloten leden bij. Als geen ander spreken wij daarom de taal van de ondernemer en weten wij wat er speelt binnen uw bedrijfstak. Naast juridische advisering en procesbegeleiding, kunt u bij ons ook terecht voor notariële ondersteuning. We werken daarvoor met vaste contactpersonen en korte lijnen.

  Kortom, bij Jurist MKB bent u altijd aan het juiste adres! Heeft u een vraag die u wilt voorleggen aan onze juristen? Wilt u meer informatie over ons? Wij zijn u graag van dienst! Neem de proef op de som en stuur een e-mail naar info@juristmkb.nl. Wij staan voor u klaar!

  Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrecht raakt de kern van uw organisatie. Het gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft. Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële risico’s. Of en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn privévermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van zijn onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Ook als uw onderneming al een aantal jaren bestaat is het belangrijk uw risico’s te evalueren en te bezien of uw rechtsvorm nog wel de meest passende is.

  Onze juristen staan ondernemingen bij in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het opstellen en beoordelen van diverse contracten die binnen de onderneming worden gesloten. Ook zijn zij thuis in het beoordelen van de algemene voorwaarden van de onderneming. Soms is het onoverkomelijk dat de personen in een onderneming een geschil met elkaar krijgen. Of er kan een geschil ontstaan tussen u en een externe partij, bijvoorbeeld uw afnemer. In dergelijke situaties staan onze juristen u bij. Hierbij zal door hun worden getracht tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kunnen onze juristen u bijstaan in een eventuele procedure.

  MKB Incasso

  Uw klanten betalen niet op tijd of zelfs helemaal niet, een bekend probleem, zeker in deze tijd. Dergelijke klanten kosten voor u als mkb’er veel tijd en geld. Immers, u kunt niet eindeloos wachten op uw geld. Het is belangrijk dat u hier tegen optreedt, maar niet ten koste van de klantrelatie. Aan de andere kant wilt u ook niet in een situatie verkeren dat u uw faillissement moet aanvragen door allerlei wanbetalers. Jurist MKB helpt u uw openstaande rekeningen doeltreffend te incasseren. Heldere juridische onderbouwing, doeltreffendheid en respect voor uw klanten staan voor onze juristen hoog in het vaandel. Laat uw incasso daarom over aan Jurist MKB.

  Succesvolle incasso hangt nauw samen met de juiste toon. Daarom focussen wij altijd op het minnelijk traject, dus zonder tussenkomst van juridische procedures. Wij nemen het aanmaningsproces van u over. Onze juristen weten de juiste toonzetting te hanteren en incasseren zij snel en doeltreffend voor u. Zo voorkomen wij dat uitstaande vorderingen uw kapitaal en de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

  In sommige gevallen is een minnelijk incassotraject niet toereikend. Dan moeten er toch juridische stappen worden gezet. Uiteraard doen we dit nooit zomaar en overleggen wij altijd eerst met u en adviseren u over eventuele te nemen maatregelen.

  Arbeidsrecht

  Het overgrote deel van de beroepsbevolking maakt kennis met het arbeidsrecht, al is het gewoon al door het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan.

  Toch kan het soms zijn dat één van beide partijen vroegtijdig de arbeidsrelatie wenst te beëindigen. Meestal is er sprake van een arbeidsconflict en verloopt de ontslagaanvraag problematisch. Of de werknemer/werkgever besluit met onmiddellijke ingang de dienstbetrekking te beëindigen. Op zo’n moment is het verstandig om u te laten bijstaan door één van onze juristen. Wij kunnen u ondersteunen in dergelijke situaties door middel van onze juridische expertise.

  Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, het begeleiden van een ontslag op staande voet of begeleiding in een situatie waarbij uw werknemer zich niet houdt aan de arbeidsovereenkomst. Ook kunnen wij tussen u en uw werknemer bemiddelen indien er een geschil is ontstaan om te bezien of er tot een oplossing gekomen kan worden. Lukt dit niet, dan zijn wij er ook om u bij te staan in een eventuele procedure.

  Huurrecht

  Tegenwoordig doet zich steeds vaker de situatie voor dat verhuurder en huurder niet door een deur kunnen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken worden genoemd. Of het nu de huurder is die stelselmatig te laat zijn huurpenningen voldoet of de verhuurder die een gebrek niet wenst te verhelpen.

  Het huurrecht kent talloze dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot de (ver)huur van een roerende en/of onroerende zaak. Voor elke ondernemer is het van belang om de huurovereenkomst(en) juist op te stellen door rekening te houden met de wettelijke verplichtingen. Door de jarenlange ervaring van onze juristen kunnen zij u efficiënt en specialistisch advies geven. Zij weten de weg te vinden in de vele regels van het huurrecht en kunnen u ten alle tijde bijstaan in een eventuele juridische procedure.

  Consumentenrecht

  Het consumentenrecht is zowel voor ondernemers als voor particulieren een belangrijk rechtsgebied. Dit rechtsgebied omvat onder andere de wettelijke vereisten van uw producten en/of diensten en de rechten van een consument in geval van gebreken aan uw producten en/of diensten. Iedere klant in uw portefeuille kan zich beroepen op zijn rechten, die voortvloeien uit het consumentenrecht. Daarom is het voor u van belang om te weten wat de rechten van uw klanten zijn en hoe u daarmee om moet gaan. Daarnaast kunnen wij u helpen met het voorkomen van klachten door uw juridische verplichtingen en risico’s na te gaan en deze aan u voor te leggen.

  Bestuursrecht

  In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een besluit van de overheid over de bestemming van uw onroerend goed? Is uw aanvraag niet gehonoreerd door de overheid? Heeft u onterecht een boete gekregen? Kortom, heeft u een probleem of conflict met een gemeente, provincie, waterschap en/of bestuursorgaan die daar deel van uitmaken? Onze juristen staan u van harte bij.  

  Vroeg of laat kan uw onderneming te maken krijgen met een bestuursrechtelijk aspect. Hierbij kunt u denken aan de aanvraag van een vergunning of de vraag of u volgens het geldende bestemmingsplan mag bouwen. Het bestuursrecht gaat over de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Het regelt wat u als ondernemer of bedrijf moet doen als u het niet eens bent met een besluit van de overheid.

  Het is verstandig advies in te winnen alvorens te discussiëren met overheden. Al gauw kunt u te maken krijgen met het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, uitvoerende en toezichthoudende instanties. Tijdig deskundig juridisch advies is dus raadzaam, want de vele termijnen zijn bij overschrijding fataal. Bij een bestuursrechtelijk probleem staat u nooit alleen. Jurist MKB heeft alle benodigde kennis in huis om u als ondernemer te ondersteunen bij dit soort kwesties.
  Jurist MKB kan u adviseren hoe u het beste een vergunning aanvraagt en kan ook namens u bezwaar of beroep instellen bij een afwijzend besluit op uw aanvraag voor een vergunning. In overleg met u wordt een doelgericht behandelplan opgesteld, waarbinnen de focus ligt op het maximaal te behalen eindresultaat.

  Letselschade Ondernemer

  Elk voordeel heeft een nadeel. Het nadeel aan werkgever zijn is dat er vele risico's aan kleven. Een werkgever kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor de (letsel)schade die een ondergeschikte lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. U kunt als werkgever niet ten alle tijde aansprakelijk worden gesteld, want de ondergeschikte kan bijvoorbeeld eigen schuld hebben bij het ontstaan van de schade. Bovendien zijn er allerlei vereisten waaraan moet worden voldaan om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen. Indien u als werkgever een dergelijk conflict heeft, kunt u contact opnemen met Jurist MKB. Leg uw juridisch conflict gauw voor aan onze juristen voor een efficiënte en resultaatgerichte oplossing.

  Tarieven

  Hoogwaardige juridische dienstverlening tegen een betaalbaar tarief.

  Wij willen daar graag verandering in brengen door een toegankelijke en betrouwbare juridische partner te zijn die vol enthousiasme u adviseert voor een redelijke prijs. 

  Jurist MKB streeft zodoende naar verlaging van uw totale juridische kosten. Daarom proberen we vóór alles te voorkomen dat u kostbaar uitvoerend werk of juridische bijstand nodig heeft. Kwalitatief hoogstaande, juridische dienstverlening tegen messcherpe tarieven. 

  Kosten:
  Voor onze werkzaamheden geldt een standaard tarief van € 80,- per uur excl. BTW.

  Jurist MKB hanteert voordelige tarieven en zal, afhankelijk van uw situatie, voorafgaand aan de werkzaamheden een kostenindicatie of prijsopgaaf aan u verstrekken

  Klachtenreglement

  Heeft u een klacht? Meld het ons!

  U heeft een klacht over de dienstverlening van Jurist MKB

  De medewerkers van Jurist MKB proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw vraag. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij ELFI Letselschade & Advies. In deze folder vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

  Indien u een klacht heeft naar aanleiding van de dienstverlening van Jurist MKB, of naar aanleiding van een gedraging van een van de medewerkers, blijf hier dan niet mee rondlopen. U kunt uw klacht kenbaar maken in een telefoongesprek, of tijdens een gesprek met een van de medewerkers. U kunt uw klacht ook schriftelijk melden. Dit kan door het invullen van het klachtenformulier. Klachten langer dan een jaar geleden worden niet meer in behandeling genomen, tenzij aannemelijk is dat uw klacht redelijkerwijs niet binnen een jaar kan worden ingediend.

  U kunt uw klacht opsturen naar het onderstaande adres. Zorg ervoor dat het formulier duidelijk en volledig is ingevuld . Uw ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging en een uitleg over het verdere verloop van de procedure. Binnen vier weken zal een beslissing worden genomen op uw klacht nadat overleg is gevoerd met uw en de medewerker. Bent u niet tevreden over deze beslissing dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Jurist MKB hanteert de wettelijke regels rondom privacy en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie om.

  Partners

  We geloven in samenwerking, want dan maken we elkaar sterker.

  Contact

  Leg uw juridisch conflict snel voor aan onze juristen voor een efficiënte en resultaatgerichte oplossing.